Người Trung Quốc chuyển sang dùng thuốc generic từ Ấn Độ sau khi Paxlovid bị loại khỏi bảo hiểm y tế