Hoa Kỳ thêm 7 công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc vào danh sách đen vì có liên hệ với quân đội