Mỹ tìm thấy bằng chứng virus Vũ Hán bay lơ lửng xa đến 5 mét