Mỹ-Trung và ‘chiến tranh lạnh dưới đáy biển’: Cáp quang quốc tế sẽ đi vòng qua Trung Quốc