Tàu sửa chữa cáp ngầm dưới biển của Trung Quốc có hành tung bí ẩn, bị nghi ngờ là gián điệp