Năm 2023, xuất cảng toàn cầu của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 7 năm, xuất cảng sang Hoa Kỳ giảm 13%

Tình trạng sụt giảm xuất cảng này xảy ra khi nền kinh tế Trung Quốc dự kiến ​​sẽ có tốc độ tăng trưởng GDP thấp hơn vào năm 2024.