Thăm dò gần đây: Nhận thức toàn cầu vẫn chưa phản ánh tin tức cập nhật về Trung Quốc

Nhận thức ​​toàn cầu về Trung Quốc dường như đang bị mắc kẹt vào quá khứ và không thể hiện sự công nhận về mọi vấn đề của Trung Quốc. Một thay đổi đột ngột đang chờ ở phía chân trời.