Nam California hứng chịu đập phá và cướp bóc trong suốt tháng Một