Nam Hàn biết rằng chiến tranh Triều Tiên chưa kết thúc