Nam Hàn: Người đàn ông mở cửa phi cơ giữa không trung vì cảm thấy ‘không thoải mái’