Nắm vững 7 điểm mấu chốt trong thiết kế để ngôi nhà ‘giống bạn’ hơn