Lòng hiếu khách ở miền Nam: Thế giới sống động của nhà thiết kế nội thất James T. Farmer