Nạn nhân tự sát liên quan đến sự kiện 06/01 được bảo rằng sẽ ‘không có xét xử công bằng’