NATO nên phối hợp sức mạnh kinh tế tốt hơn chống lại Nga và Trung Quốc