Nền kinh tế Hoa Kỳ có mức tăng trưởng thấp nhất kể từ nửa đầu năm 2022

Lạm phát và chi tiêu tiêu dùng thấp hơn là những điểm nổi bật nhất trong báo cáo GDP lần này.