Nền kinh tế Hoa Kỳ có thêm 187,000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao