Nền kinh tế Hoa Kỳ đã có thêm 261,000 việc làm mới trong tháng Mười khi việc tuyển dụng diễn ra mạnh mẽ