Nền kinh tế Hoa Kỳ trong quý 3 tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng nhưng cần thận trọng với tín hiệu hạ nhiệt

Nền kinh tế Mỹ trong quý 3 năm 2023 tăng trưởng nhanh hơn so với kỳ vọng ban đầu, mặc dù về mặt thu nhập, các con số có vẻ ảm đạm hơn và tốc độ tăng trưởng đang hạ nhiệt.