Nếu cựu TT Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị truy tố, án lệ lịch sử này sẽ có tác động vĩnh viễn