Nếu nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ, Hoa Kỳ sẽ thiệt hại nặng nề