New York dẫn đầu lệnh bắt buộc chích mũi bổ sung COVID-19 cho nhân viên y tế