Bệnh viện New York sa thải 100 nhân viên không chích ngừa dù có ngoại lệ tôn giáo