New York: Học viên Pháp Luân Công gửi thông điệp đến thế giới trong cuộc diễn hành mừng năm mới