Thượng viện thúc đẩy gói viện trợ ngoại quốc trị giá 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel, Đài Loan