New York: Người dân Mỹ kỷ niệm 415 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại cuộc diễn hành của Pháp Luân Công