Nga, Bắc Hàn ký hiệp ước ‘đối tác chiến lược’ ở Bình Nhưỡng

Nhà lãnh đạo Bắc Hàn cho biết hiệp ước đã nâng mối quan hệ song phương ‘lên cấp độ liên minh.’