Nga cảnh báo về ‘xung đột vũ trang trực tiếp’ giữa 5 cường quốc hạt nhân