Nga lên kế hoạch cho hệ thống thanh toán trái phiếu