Nga tuyên bố ý định ngừng hoạt động trạm ISS trong bối cảnh bị trừng phạt kinh tế