Ngân hàng Dự trữ New Zealand thừa nhận vai trò trong bối cảnh lạm phát cao