Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất trong nỗ lực kiềm chế lạm phát phi mã