Lạm phát ở Âu Châu: Ngân hàng SNB tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản