Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố tất cả các hoạt động liên quan đến mã kim là bất hợp pháp