Ngạn ngữ về hy vọng: ‘Màn đêm tối tăm nhất chính là báo hiệu cho bình minh sắp đến’

Câu ngạn ngữ này mang một khái niệm xuất hiện trong nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa, đặc biệt thích hợp cho thời đại của chúng ta.