Đón nhận khó khăn: ‘Khi cuộc sống trao cho bạn những quả chanh’

Khi cuộc sống trở nên khó khăn, hãy kiên trì vượt qua, và bạn vẫn có thể biến những khó khăn đó thành điều tốt đẹp nhất.