Ngày càng có nhiều giáo sư ủng hộ ĐCSTQ tử vong trong đợt bùng phát COVID mới nhất