Ngày Nhân quyền: Hoa Kỳ trừng phạt tổ chức, cá nhân đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, mở rộng lệnh cấm nhập cảng từ Trung Quốc

‘Cam kết của chúng tôi trong việc duy trì và bảo vệ nhân quyền là bất khả xâm phạm’