Nghệ nhân Nhật Bản biến hàng nghìn con hạc giấy tí hon thành những cây bonsai mang ý nghĩa biểu tượng