Nghệ sĩ hài bị bắt ở Bắc Kinh khi việc tố cáo trở thành chuẩn mực ở Trung Quốc, làm xói mòn lòng tin giữa người với người