Nghệ thuật tỏa sáng trong những bức tranh tôn vinh Đức Chúa