Nghệ thuật cổ điển Hoa Kỳ: Bức tượng ‘George Washington’ của nhà điêu khắc Horatio Greenough