Nghỉ hưu rất dễ bị trầm cảm? Hãy tránh xa những cảm xúc nguy hiểm này