Nghị sĩ Kansas kêu gọi điều tra nhà máy mới của công ty Trung Quốc gần căn cứ quân sự Hoa Kỳ

Nhà máy sản xuất đồ sộ nằm trong khoảng cách lái xe tới ba căn cứ quân sự lớn và Khu An ninh Quốc gia Thành phố Kansas của DOE.