Sau 3 năm, ảnh hưởng của ngày 06/01 vẫn lan rộng

Hơn 1,200 người đã bị bắt và hàng trăm người bị truy tố, nhưng những lo ngại về chiến thuật truy tố vẫn ngày càng gia tăng.