Nghị sĩ Mỹ trình dự luật ngăn ‘bá quyền’ Trung Quốc “trên nhiều mặt trận”