Nghị sĩ Tom Tiffany tạo dựng sự ủng hộ trong Đảng Cộng Hòa cho nghị quyết công nhận Đài Loan độc lập

‘Nhiệm kỳ Quốc hội đầu tiên của tôi ... tôi là người bảo trợ duy nhất. Chúng tôi đã có 30 người bảo trợ trong quốc hội nhiệm kỳ trước, và bây giờ chúng tôi có 50 người bảo trợ trong kỳ Quốc hội nhiệm kỳ lần này.’