Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nghị sỹ Canada: Shen Yun ‘cho chúng ta thấy cuối cùng vẫn còn hy vọng’