Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển chứng kiến nền văn hóa Trung Hoa mỹ hảo ở Shen Yun