Nghiên cứu: Âm nhạc có thể ngăn ngừa 800,000 ca tử vong mỗi năm