Nghiên cứu: Các chuyên gia y tế trên Twitter đã phóng đại quá mức nguy cơ trẻ em mắc bệnh đậu mùa khỉ